תקנון אתר לאתר לוי גרופ

הסכמה לתנאים על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים לציית לתקנון זה ולמדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים לתקנון זה או למדיניות הפרטיות שלנו, אנא אל תשתמש באתר זה. 2. התנהלות משתמשים אתה מסכים להשתמש באתר זה רק למטרות חוקיות ובאופן שאינו פוגע בזכויותיהם של אחרים או מגביל או מונע את השימוש שלהם באתר זה. אתה מסכים לא: – העלה או שדר כל תוכן שהוא לא חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מטריד, משמיץ, וולגרי, מגונה או מעורר התנגדות אחרת – התחזות לכל אדם או ישות, או הצהרה כוזבת או מצג שווא בכל דרך אחרת את הקשר שלך עם אדם או ישות – העלה או שדר כל תוכן שאין לך זכות להעביר על פי כל חוק או על פי יחס חוזי או נאמנות – העלה או שדר כל תוכן שמפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות של כל צד – העלה או העבר וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או רכיבים מזיקים אחרים 3. קניין רוחני כל התוכן והחומרים באתר זה, לרבות אך לא רק טקסט, תמונות, גרפיקה, סמלי לוגו ותוכנה, הם רכושם של [שם האתר] או של נותני הרישיונות שלו ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקי קניין רוחני אחרים. אתה מסכים לא להשתמש, לשכפל, לשנות, להפיץ או להציג כל תוכן או חומרים באתר זה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. 4. רישומים כל רישומי הנכסים באתר זה מסופקים על ידי סוכני נדל"ן של צד שלישי או מקורות אחרים. איננו מבטיחים את הדיוק או השלמות של רישום נכס כלשהו או לזמינות של נכס כלשהו. אתה מסכים לפנות ישירות לסוכן הנדל"ן או למקור אחר לקבלת מידע נוסף על כל רישום נכס. 5. קישורים לאתרי צד שלישי אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בשליטתנו. איננו אחראים לתוכן או לנוהלי הפרטיות של אתרים אלה. אנו מספקים קישורים אלה לנוחיותך בלבד ואינם תומכים או מבטיחים את הדיוק או השלמות של המידע באתרים אלה. אתה ניגש לאתרים אלה על אחריותך בלבד. 6. ויתור על אחריות אתר זה מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין". איננו מציגים מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, בנוגע לתפעול של אתר זה או למידע, לתוכן, לחומרים או למוצרים הכלולים באתר זה. אתה מסכים במפורש שהשימוש שלך באתר זה הוא על אחריותך הבלעדית. 7. הגבלת אחריות לא נהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם מהשימוש באתר זה, לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים ותוצאתיים. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלת אחריות עבור סוגים מסוימים של נזקים, ולכן ייתכן שההגבלות לעיל לא יחולו עליך. 8. חוק חל וסמכות שיפוט תקנון זה והשימוש שלך באתר זה כפופים לחוקי [שיפוט], ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוקים שלו. אתה מסכים להיכנע לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים ב[שיפוט] עבור כל פעולה הקשורה לתקנון זה או לשימוש שלך באתר זה. 9. שינויים בתקנון זה אנו עשויים לעדכן תקנון זה מעת לעת על ידי פרסום התקנון המעודכן באתר זה. המשך השימוש שלך באתר זה לאחר פרסום התקנון המעודכן מהווה את הסכמתך לתקנון המעודכן. אם יש לך שאלות או חששות לגבי תקנות אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת: levigroup46@gmail.com

דילוג לתוכן